Zadanie publiczne „Młodzi Artyści  – zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży” obejmuje zorganizowanie zajęć artystycznych (m.in. plastycznych, teatralnych, tanecznych lub muzycznych) dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat, zamieszkałych na terenie województwa śląskiego, w szczególności na terenie powiatu wodzisławskiego i raciborskiego. Grupa ta będzie liczyła min. 220 osób. Zajęcia artystyczne będą odbywać się w czterech placówkach szkolnych zlokalizowanych na terenie wyżej wymienionych powiatów ( Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Wodzisławiu Śląskim, Szkoła Podstawowa nr 4 w Radlinie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogrzebieniu, Szkoła Podstawowa nr 2 w Rydułtowach) i będą prowadzone przez doświadczonych specjalistów.
Zajęcia będą odbywać się w okresie od kwietnia do listopada 2024 r.
Zachęcamy gorąco do udziału w projekcie. Wszelkie praktyczne informacje znajdziecie tutaj: https://www.eduarte.com.pl/aktualnosci/
Zadanie Publiczne jest finansowane w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego na 2024 rok.
Kwota zadania: 100 000 zł