Około 60% szóstoklasistów nie rozumie istoty działań na ułamkach, około 15% uczniów szkół podstawowych i gimnazjów ma kłopoty z wykonywaniem podstawowych działań arytmetycznych, a około 30% nie ma wyrobionej wyobraźni przestrzennej w stopniu wystarczającym do skutecznej nauki na kolejnym etapie edukacyjnym, w końcu około 25 % nie zdaje egzaminu maturalnego z matematyki – to potwierdzone badaniami fakty. (Instytut Badań Edukacyjnych, 2015)

A w domu… marudzenie, że zbyt trudne, niepraktyczne, paraliżujący strach przed każdym sprawdzianem, kartkówką, zazdrość, że nie jest się tym jedynym, wybranym, który wszystko sam rozumie, od którego można ściągnąć zadanie na przerwie. Znacie to?

Fakt, że to właśnie matematyka przysparza uczniom najwięcej problemów jest oczywisty i powszechnie znany. Możemy narzekać, przyjmując, że tak po prostu musi być, ale możemy też inaczej. Możemy działać. Działać w momencie, kiedy umysł dziecka jest niezwykle chłonny, w momencie, gdy dopiero rozpoczyna swoją przygodę z matematyką.

Około 60% szóstoklasistów nie rozumie istoty działań na ułamkach
Instytut Badań Edukacyjnych, 2015

Projekt „Mali Geniusze” powstał z myślą o naszych dzieciach, o szkołach „tuż za rogiem”, o zatroskanych rodzicach, z którymi spotykaliśmy się na wywiadówkach. Bazując na swojej wiedzy oraz doświadczeniu zawodowym chcieliśmy pokazać, że zmiana jest możliwa a dobrze zaprojektowane działania, wykorzystujące naturalne zdolności i umiejętności dzieci, otworzą im drogę do osiągnięcia sukcesu.

Wykorzystaliśmy w tym celu zwyczajne – niezwyczajne, uwielbiane przez dzieci, klocki LEGO. Zwyczajne – bo wyglądem nie różniły się od innych, znanych ze sklepowych półek. Niezwyczajne – bo w zależności od tematu zajęć stawały się wężami, motylami, ogródkami, kurnikami… a wszystko po to, by samemu doświadczyć co oznaczają pojęcia więcej, mniej, szerokość, długość, wysokość, symetria i wiele innych bardzo skomplikowanych matematycznych określeń, które, jak się okazało wcale nie muszą być takie straszne! MoreToMath LEGO to program nowatorski, wprowadzony do tej pory zaledwie w kilku ośrodkach w Polsce, dlatego jesteśmy dumni, że trafił właśnie do naszych dzieci!

MoreToMath LEGO to program wprowadzony do tej pory zaledwie w kilku ośrodkach w Polsce.

Cieszymy się bardzo, że w projekcie wzięli udział także rodzice, którzy podczas zajęć warsztatowych zdobyli nowe doświadczenia ale przede wszystkim zechcieli z nami po prostu porozmawiać, podzielić się swoimi problemami, sukcesami wskazując nam drogę do dalszych działań.

Czy się udało? Odpowiedzią były uśmiechnięte twarze dzieciaków podczas wręczania dyplomów, plus wiele czułości i ciepłych słów skierowanych do naszego prowadzącego i wspierających go wolontariuszy. Również rodzice bardzo wysoko ocenili naszą pracę, czego najlepszym dowodem były pozytywne komentarze, z najczęściej pojawiającym się: „Prosimy o jeszcze!”

Projekt jest częścią programu „Działaj Lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z siecią Ośrodków Działaj Lokalnie.