Bezpłatne zajęcia w ramach realizowanego przez nas zadania publicznego „Młodzi Artyści – zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży”, które jest finansowane w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego na 2024 rok, rozpoczęły się już we wszystkich szkołach, w których to przedsięwzięcie jest prowadzone. Obecnie więc odbywają się zajęcia plastyczne, taneczne, muzyczne, wokalne, teatralne.
Zadanie „Młodzi Artyści” jest realizowane na terenie czterech szkół z Powiatu Wodzisławskiego i Raciborskiego:
👉 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Wodzisławiu Śląskim Szkoła Podstawowa nr 16 w Wodzisławiu Śląskim;
👉 w Szkole Podstawowej nr 4 w Radlinie Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie;
👉 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pogrzebieniu;
👉 w Szkole Podstawowej nr 2 w Rydułtowach Szkoła Podstawowa nr 2 w Rydułtowach.
Cieszy nas ogromnie, że wszyscy dorośli, którzy współtworzą ten projekt dali dzieciom i młodzieży alternatywę twórczego, artystycznego spędzania czasu wolnego. Dobre tego efekty możecie zobaczyć na zdjęciach poniżej.
Zadanie publiczne „Młodzi Artyści- zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży” jest finansowane w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego na 2024 rok.