Kolejne wyzwanie przed nami!
Rozpoczęliśmy realizację projektu Eduarte – Kto jak nie my!  finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO).
Celem zadania jest realizacja działań, które rozwiną naszą działalność statutową, głównie w obszarze kultury lokalnej i zachowania regionalnego dziedzictwa kulturowego, oraz wzmocnią potencjał instytucjonalny naszej organizacji.
Co będziemy robić?
  • Będziemy się uczyć, dokształcać, zdobywać nowe umiejętności i kompetencje, tak aby sprawnie zarządzać fundacją i skutecznie realizować długofalową Strategię Rozwoju Fundacji;
  • Podejmiemy działania wspierające ludzi, którzy są zaangażowani w pracę fundacji, naszych liderów i wolontariuszy;
  • Zadbamy o nasz wizerunek i promocję – będziemy lepiej widoczni;
  • Zwiększymy ilość działań związanych z odkrywaniem i promowaniem lokalnej kultury, tradycji oraz historii;
  • Dostosujemy naszą przestrzeń do rozwoju działań misyjnych, zakupimy niezbędny sprzęt, tak aby móc realizować nowe pomysły i gościć Was w komfortowych warunkach;
  • Zadbamy o to, by ta przestrzeń była dostępna dla osób niepełnosprawnych;
  • Stworzymy możliwości współpracy dla lokalnych organizacji pozarządowych.
Wartość finansowania: 440 000,00 zł
Całkowita wartość zadania publicznego: 440 000,00 zł
Data podpisania umowy: 11.06.2024 r.